the ability of steel to withstand permanent distortion without rupture

listen to the pronunciation of the ability of steel to withstand permanent distortion without rupture
الإنجليزية - التركية

تعريف the ability of steel to withstand permanent distortion without rupture في الإنجليزية التركية القاموس.

ductility
(Mekanik) süreklilik
ductility
(Askeri) kırılganlık
ductility
düktilite
ductility
süneklik
ductility
yumuşaklık
ductility
(Tekstil) süneklik Açıklama: Bir malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğidir
ductility
{i} uysallık
الإنجليزية - الإنجليزية
ductility
the ability of steel to withstand permanent distortion without rupture

  الواصلة

  the a·bi·li·ty of steel to with·stand per·ma·nent dis·tor·tion with·out rup·ture

  التركية النطق

  dhi ıbîlıti ıv stil tı wîthständ pırmınınt dîstôrşın wîdhaut rʌpçır

  النطق

  /ᴛʜē əˈbələtē əv ˈstēl tə wəᴛʜˈstand ˈpərmənənt dəˈstôrsʜən wəᴛʜˈout ˈrəpʧər/ /ðiː əˈbɪlətiː əv ˈstiːl tə wɪθˈstænd ˈpɜrmənənt dɪˈstɔːrʃən wɪðˈaʊt ˈrʌpʧɜr/

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات