that which separates anything into distinct parts

listen to the pronunciation of that which separates anything into distinct parts
الإنجليزية - الإنجليزية
partition
That which separates
divorce
that which separates anything into distinct parts

  الواصلة

  that which sep·a·rates a·ny·thing in·to dis·tinct parts

  التركية النطق

  dhıt hwîç sepırîts enithîng întı dîstîngkt pärts

  النطق

  /ᴛʜət ˈhwəʧ ˈsepərəts ˈenēˌᴛʜəɴɢ əntə dəˈstəɴɢkt ˈpärts/ /ðət ˈhwɪʧ ˈsɛpɜrɪts ˈɛniːˌθɪŋ ɪntə dɪˈstɪŋkt ˈpɑːrts/

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات