that which is brilliant because it does not know it is stupid

listen to the pronunciation of that which is brilliant because it does not know it is stupid
الإنجليزية - الإنجليزية
bulldada
that which is brilliant because it does not know it is stupid

  الواصلة

  that which I·s bril·liant be·cause it does not know it I·s stu·pid

  التركية النطق

  dhıt hwîç îz brîlyınt bîkôz ît dîz nät nō ît îz stupıd

  النطق

  /ᴛʜət ˈhwəʧ əz ˈbrəlyənt bəˈkôz ət dəz ˈnät ˈnō ət əz ˈsto͞opəd/ /ðət ˈhwɪʧ ɪz ˈbrɪljənt bɪˈkɔːz ɪt dɪz ˈnɑːt ˈnoʊ ɪt ɪz ˈstuːpəd/

  كلمة اليوم

  abend
المفضلات