that which belongs to royalty

listen to the pronunciation of that which belongs to royalty
الإنجليزية - الإنجليزية
regalia
that which belongs to royalty

  الواصلة

  that which belongs to roy·al·ty

  التركية النطق

  dhıt hwîç bîlôngz tı royılti

  النطق

  /ᴛʜət ˈhwəʧ bəˈlôɴɢz tə ˈroiəltē/ /ðət ˈhwɪʧ bɪˈlɔːŋz tə ˈrɔɪəltiː/
المفضلات