that the edges of the leaves of the book have not been trimmed down as intended

listen to the pronunciation of that the edges of the leaves of the book have not been trimmed down as intended
الإنجليزية - التركية

تعريف that the edges of the leaves of the book have not been trimmed down as intended في الإنجليزية التركية القاموس.

uncut
kesilmemiş

DVD'nin kesilmemiş versiyonu sadece bir tane ekstra sahne içeriyordu. - The uncut version of the DVD only included one extra scene.

uncut
(film/kitap/vb.) kısaltılmamış
uncut
(değerli taş) yontulmamış
uncut
{s} budanmamış
uncut
{s} kısıtlanmamış
uncut
{s} biçilmemiş
uncut
{s} kısaltılmamış
uncut
sayfa kenarlan açılmamış
uncut
{s} kenarları açılmamış (sayfalar)
uncut
{s} ham (elmas)
uncut
{s} kısaltılmamış, kesilmemiş, hiçbir bölümü çıkarılmamış (kitap/oyun/film)
uncut
{s} işlenmemiş
uncut
{s} yontulmamış
الإنجليزية - الإنجليزية
uncut
that the edges of the leaves of the book have not been trimmed down as intended

  الواصلة

  that the edges of the leaves of the book have not been trimmed Down as in·tend·ed

  التركية النطق

  dhıt dhi ecız ıv dhi livz ıv dhi bûk häv nät bın trîmd daun äz întendıd

  النطق

  /ᴛʜət ᴛʜē ˈeʤəz əv ᴛʜē ˈlēvz əv ᴛʜē ˈbo͝ok ˈhav ˈnät bən ˈtrəmd ˈdoun ˈaz ənˈtendəd/ /ðət ðiː ˈɛʤəz əv ðiː ˈliːvz əv ðiː ˈbʊk ˈhæv ˈnɑːt bən ˈtrɪmd ˈdaʊn ˈæz ɪnˈtɛndəd/

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات