that is a miniature version of something

listen to the pronunciation of that is a miniature version of something
الإنجليزية - الإنجليزية
miniaturized
that is a miniature version of something

  الواصلة

  that I·s a min·ia·ture Ver·sion of some·thing

  التركية النطق

  dhıt îz ı mîniıçûr vırjın ıv sʌmthîng

  النطق

  /ᴛʜət əz ə ˈmənēəˌʧo͝or ˈvərᴢʜən əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðət ɪz ə ˈmɪniːəˌʧʊr ˈvɜrʒən əv ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  agerasia
المفضلات