thanks for your invitation

listen to the pronunciation of thanks for your invitation
الإنجليزية - التركية
davetiniz için teşekkür ederim
thanks for your invitation

  الواصلة

  thanks for your in·vi·ta·tion

  التركية النطق

  thängks fôr yôr învîteyşın

  النطق

  /ˈᴛʜaɴɢks ˈfôr ˈyôr ˌənvəˈtāsʜən/ /ˈθæŋks ˈfɔːr ˈjɔːr ˌɪnvɪˈteɪʃən/

  كلمة اليوم

  scrannel
المفضلات