tersi̇'

listen to the pronunciation of tersi̇'
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Edb: Bir beyti teşkil eden mısralar ile bir fıkrayı terkib eden cümlelerdeki lâfızları vezin ve kafiye itibari ile birbirine uygun olarak tertib etmektir. Külfetli ve gayr-ı tabii bir usuldür. Meselâ: Merhum Namık Kemâlin: Ecza-i beşer câlib-i te'cil-i fenadır.İbka-yı eser mucib-i tahsil-i bekadır. beyti tersi'ye misaldir
(Osmanlı Dönemi) Oymacılık
(Osmanlı Dönemi) Mücevherler takarak süslemek
tersi
bakınız: Tirsi
tersi
bakınız Tirsi
الكردية - التركية

تعريف tersi̇' في الكردية التركية القاموس.

tersî
aksilik
التركية - الإنجليزية

تعريف tersi̇' في التركية الإنجليزية القاموس.

tersi
reverse

The benefit of being intelligent is that you can pretend to be a fool, but the reverse is not possible. - Akıllı olmanın yararı bir aptalmış gibi davranabilirsin, ancak tersi mümkün değildir.

Seasons are reversed in the southern hemisphere. - Mevsimler Güney yarım kürede tersine çevrilir.

tersi de doğrudur
(Latin) vice versa
tersi
(Biyokimya) reciprocal
tersi
inversion
tersi
contrast
tersi de kullanılabilir
reversible
tersi den başlamak
begin at the wrong end
tersi dönme
upturn
tersi dönmek
1. to lose one's bearings. 2. to get angry, get riled
tersi ispatlanmış
disproven
tersi yönde
oppositely
tam tersi
antipodal
hayvan tersi
dreck
saat yönünün tersi
Counterclockwise, anticlockwise
tam tersi
The other way round

-I think police officers earn £32,000 and teachers earn £36,000 a year. Well, I'd say the other way round. 32 for the teacher and 36 for the police officer. (Headway Intermediate).

America did not invent human rights. In a very real sense, it is the other way round. Human rights invented America. - Amerika insan haklarını icat etmedi. Gerçek anlamda, tam tersidir. İnsan hakları Amerika'yı icat etti.

tam tersi
The other way around
elin tersi
back
elinin tersi ile
with the back of the hand
madalyanın tersi
the reverse of the medal
madalyonun tersi
the seamy side
nün tersi
counter clockwise
saat yönünün tersi
anticlockwise , counter clockwise
saatin tersi yönde
counter clockwise
sikkenin tersi
verso
tam tersi
polar
tam tersi
the very opposite
tam tersi
just the opposite

He told me just the opposite! - Bana tam tersini söyledi!

When I was a teenager I had lots of hair on my head and none on my chest. Now it's just the opposite. - Ben gençken kafamda bir sürü saçım vardı ve göğsümde hiç. Şimdi tam tersi.

tam tersi
antipodean
tam tersi
the direct opposite
tam tersi olmak
be a great contrast to
ve tersi
vice versa

In Russia women hit you, and not vice versa. - Rusya'da kadınlar sana vurur ve tersi değil.

اللاتينية - الإنجليزية

تعريف tersi̇' في اللاتينية الإنجليزية القاموس.

tersi
clean, cleanse
tersi
clean, cleanse (sometimes tergeo)
tersi
rub, wipe
tersi
wipe off, wipe dry
tersi̇'
المفضلات