terim

listen to the pronunciation of terim
التركية - الإنجليزية
term

It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere. - O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

'Radioactivity' is a chemistry term. - Radyoaktivite, kimyasal bir terimdir.

log. term
premises
(Matematik) term
(Bilgisayar) operand
(Matematik) ayrinti
term, technical word or expression
locution
premise
premiss
terim dağarcığı
glossary
terim bilimi
The term science
Terim sayısı
(Hukuk) 6530 AAAA
teknik terim
technical term
genel terim
general term
soysal-terim
(Bilgisayar) generic term
soyut terim
abstraction
terimler
nomenclature
terimler
(Eğitim) terms

The letter was written using business terms. - Mektup ticari terimler kullanarak yazıldı.

I will use general terms. - Genel terimler kullanacağım.

alt-terim
(Dilbilim) sub-term
birinci terim
(Matematik) first term
büyük terim
major term
büyük terim log
major term
cebirsel terim
algebraic expression
küçük terim log
minor term
orta terim log
middle term
ortak terim
uniterm
sabit terim
invariable
somut terim
(Askeri) secular term
soyut terim
(Dilbilim) abstract term
tanıtıcı terim
docuterm
terimler
terminology
terimler
dizgesi terminology, nomenclature
ticari terim
commercialism
yeni terim
neologism
التركية - التركية
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay. a) Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri; b) bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri; c) bir kesrin pay ve paydasından her biri
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime
Geleneksel mantıkta özne veya yüklem
Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri; b) bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri; c) bir kesrin pay ve paydasından her biri
had
ıstılah
(Osmanlı Dönemi) TA'BİR
TERİM
(Osmanlı Dönemi) Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır
büyük terim
Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taşıyan terim
küçük terim
Bir tasımda, vargının konusu olan terim
orta terim
İki öncülü içine alan terim
الإنجليزية - التركية

تعريف terim في الإنجليزية التركية القاموس.

aniden patlamalı bir şekilde parlak hale gelen yıldız (terim, ismin çağrıştırdığ
nova
terim
المفضلات