teorik

listen to the pronunciation of teorik
التركية - الإنجليزية
theoretical

The lecture is composed by two parts, one theoretical, the other practical. - Ders iki bölümden oluşuyor; biri teorik, diğeri pratik.

Everything is theoretically impossible until it's done. - Her şey yapılana kadar teorik olarak imkansızdır.

(Denizbilim) theoric
technic
academical
technical
speculative
theoretical, theoretic
theoretic

Everything is theoretically impossible until it's done. - Her şey yapılana kadar teorik olarak imkansızdır.

It's theoretically possible. - Bu teorik olarak mümkün.

theoretical, theoretic kuramsal, nazari
pure
abstract
academic
theory based
theorical
teorik bilgi
theoretical knowledge
teorik bilgi
theoretical information
teorik bilgiler
theoretical information
teorik fizik
(Fizik) theoretical physics
teorik kapasite
theoretical capacity
teorik kimya
theoretical chemistry
teorik modeller
(Tıp) theoretical models
teorik plaka
(Tıp) theoretical plate
teorik pratik
theoretical practice
teorik araştırmalar
theoretical investigations
teorik açıklık
theoretical span
teorik elastisite limiti
theoretic limit of elasticity
teorik fizik
pure physics
teorik hava
(Gıda,Teknik) theoretical air
teorik hava yakıt oranı
(Otomotiv) theoretical air fuel ratio
teorik hesap
theoretical account
teorik kurallar
theoretical rules
teorik mekanik
theoretical mechanic
teorik meteoroloji
(Meteoroloji) theoretical meteorology
teorik nakit
(Ticaret) theoretical cash
teorik olarak
in theory

In theory it is possible, but in practice it is very difficult. - Teorik olarak mümkündür, ancak uygulamada çok zor.

teorik olarak
theoretically

It's theoretically possible. - Bu teorik olarak mümkün.

Everything is theoretically impossible until it's done. - Her şey yapılana kadar teorik olarak imkansızdır.

teorik tavan
(Havacılık) theoretical ceiling
teorik temeller
(Kanun) theoretical bases
teorik verim
theoretical efficiency
teorik yaklaşma
theoretic approach
teorik yanma
(Otomotiv) theoretical combustion
teorik yer çekimi
theoretical gravity
teorik yönden
theoretically
teorik yükseklik
theoretical head
teorik yükseklik
theoretical lift
teorik zaman eğrisi
(Tarım) theorical time curve
teorik zaman eğrisi
theoretical time curve
teorik çevrim
theoretical cycle
التركية - التركية
Kurama dayanan, kuramsal, nazari
teorik
المفضلات