tending to induce sleep

listen to the pronunciation of tending to induce sleep
الإنجليزية - التركية

تعريف tending to induce sleep في الإنجليزية التركية القاموس.

soporific
{i} uyku veren ilaç
soporific
(Pisikoloji, Ruhbilim) soporifik
soporific
uyku getiren
soporific
(sıfat) uyutucu
soporific
(isim) uyutucu ilaç
soporific
(Tıp) Uyku getiren, uyutucu (ilaç)
soporific
uyku getirici
soporific
{i} uyutucu ilaç
soporific
{s} uyutucu

Dün satın aldığım kitap, gerçek bir uyutucu. - The book I bought yesterday is a real soporific.

الإنجليزية - الإنجليزية
soporific
tending to induce sleep

  الواصلة

  tending to in·duce Sleep

  التركية النطق

  tendîng tı îndus slip

  النطق

  /ˈtendəɴɢ tə ənˈdo͞os ˈslēp/ /ˈtɛndɪŋ tə ɪnˈduːs ˈsliːp/

  كلمة اليوم

  feuilleton
المفضلات