tending to avoid speaking openly or making revelations about oneself

listen to the pronunciation of tending to avoid speaking openly or making revelations about oneself
الإنجليزية - التركية

تعريف tending to avoid speaking openly or making revelations about oneself في الإنجليزية التركية القاموس.

evasive
{s} kaçamaklı; cevap vermekten kaçan; (bir işte) yan çizen
evasive
kaçamaklı
evasive
baştansavma
evasive
kaçamaklı (cevap vs)
evasive
{s} kaçamak yapmaya meyilli
evasive
kaçamak

Tom kaçamak bir cevap verdi. - Tom gave an evasive answer.

Kaçamak davranıyorsun. - You're being evasive.

evasive
(sıfat) kaçamaklı, baştan savma, kaçamak yapmaya meyilli, kaçamak
الإنجليزية - الإنجليزية
evasive
tending to avoid speaking openly or making revelations about oneself

  الواصلة

  tending to a·void speak·ing openly or mak·ing revelations a·bout one·self

  التركية النطق

  tendîng tı ıvoyd spikîng ōpınli ır meykîng revıleyşınz ıbaut wʌnself

  النطق

  /ˈtendəɴɢ tə əˈvoid ˈspēkəɴɢ ˈōpənlē ər ˈmākəɴɢ ˌrevəˈlāsʜənz əˈbout ˌwənˈself/ /ˈtɛndɪŋ tə əˈvɔɪd ˈspiːkɪŋ ˈoʊpənliː ɜr ˈmeɪkɪŋ ˌrɛvəˈleɪʃənz əˈbaʊt ˌwʌnˈsɛlf/

  كلمة اليوم

  boeotian
المفضلات