ten added or repeated six times

listen to the pronunciation of ten added or repeated six times
الإنجليزية - التركية

تعريف ten added or repeated six times في الإنجليزية التركية القاموس.

sixty
altmış

Altı yaşındaki birine sorun, altmış yaşındaki birine değil. - Ask a six-year-old, not a sixty-year-old.

On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz. - Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, hundred.

sixty
altmış rakamı (60, LX)
sixty
LX
sixty
60 arası yaş sixtieth s
sixty
{i} altmış, altmış rakamı (60, LX)
sixty
like sixty çok hızlı
sixty
altmış sayısı veya rakamı
sixty
the sixties 1960 ile 1969 arasındaki yıllar
sixty
altmışıncı altmışta bir
sixty
{i} altmışlık
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} sixty
ten added or repeated six times

  الواصلة

  ten added or re·pea·ted six times

  التركية النطق

  ten ädıd ır ripitıd sîks taymz

  النطق

  /ˈten ˈadəd ər rēˈpētəd ˈsəks ˈtīmz/ /ˈtɛn ˈædəd ɜr riːˈpiːtəd ˈsɪks ˈtaɪmz/

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات