teasing or taunting

listen to the pronunciation of teasing or taunting
الإنجليزية - التركية

تعريف teasing or taunting في الإنجليزية التركية القاموس.

mocking
(sıfat) alaycı
mocking
alaycı
mocking
alay etme
mocking
{f} alay et
mocking
alay ederek

O onun hakkında alay ederek konuşuyor. - She talks about it mockingly.

O onun hakkında alay ederek konuşuyor. - He talks about it mockingly.

الإنجليزية - الإنجليزية
mocking
teasing or taunting

  الواصلة

  teas·ing or taunting

  التركية النطق

  tizîng ır tôntîng

  النطق

  /ˈtēzəɴɢ ər ˈtôntəɴɢ/ /ˈtiːzɪŋ ɜr ˈtɔːntɪŋ/

  كلمة اليوم

  assoil
المفضلات