tavsiye edilmiş

listen to the pronunciation of tavsiye edilmiş
التركية - الإنجليزية
recommended
advised
well advised
tavsiye et
{f} recommended

Tom recommended this book to me. - Tom bana bu kitabı tavsiye etti.

The teacher recommended this dictionary to us. - Öğretmen bize bu sözlüğü tavsiye etti.

tavsiye et
{f} advising
tavsiye et
advise

I advised him to take a rest. - Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim.

He advised an early start. - Erken bir başlangıcı tavsiye etti.

tavsiye et
{f} counsel
tavsiye et
advise to be
tavsiye et
advised

My brother advised me to stop smoking. - Erkek kardeşim bana sigara içmeyi bırakmamı tavsiye etti.

I advised him to take a rest. - Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim.

tavsiye edilmiş
المفضلات