tavsiye edilen

listen to the pronunciation of tavsiye edilen
التركية - الإنجليزية
recommended

This is the only guidebook that was recommended to me that is really useful. - Bu bana tavsiye edilen gerçekten faydalı olan tek rehber.

This is a highly recommended restaurant. - Bu, çok tavsiye edilen bir restorandır.

advised
tavsiye edilen jant
(Otomotiv) recommended rim
tavsiye et
{f} recommended

Tom recommended this book to me. - Tom bana bu kitabı tavsiye etti.

My friend recommended that I shouldn't buy an iPad yet, but to wait until I see what Apple's competitors come out with. - Arkadaşım henüz bir iPad almamam gerektiğini fakat Apple'ın rakiplerinin ne konuşacaklarını görünceye kadar beklememi tavsiye etti.

tavsiye et
{f} advising
tavsiye et
advise

I'll do as you advise. - Tavsiye ettiğiniz gibi yapacağım.

George was so tired that his doctor advised him to take better care of himself. - George o kadar yorgundu ki doktoru ona kendisine daha iyi bakmasını tavsiye etti.

tavsiye et
{f} counsel
tavsiye et
advise to be
tavsiye et
advised

My brother advised me to stop smoking. - Erkek kardeşim bana sigara içmeyi bırakmamı tavsiye etti.

He advised an early start. - Erken bir başlangıcı tavsiye etti.

tavsiye edilen
المفضلات