tasvir eden

listen to the pronunciation of tasvir eden
التركية - الإنجليزية
depicting

Tom has a painting depicting a hunting scene hanging on his wall. - Tom'un duvarında asılı av sahnesini tasvir eden bir resmi var.

tasvir et
{f} imaged
tasvir eden
المفضلات