tasım

listen to the pronunciation of tasım
التركية - الإنجليزية
syllogism
log. syllogism
notion
tasım ile bilinenden bilinmeyeni çıkarmak
syllogize
koşullu tasım
conditional syllogism
zincirleme tasım
sorites
التركية - التركية
Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu, kıyas
Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan usavurma yolu
kıyas
MU'TASIM
(Osmanlı Dönemi) Günahtan çekinen
MU'TASIM
(Osmanlı Dönemi) Eliyle tutan
MU'TASIM
(Osmanlı Dönemi) Yapışan
çok tasım
Birinin vargısı ötekine öncül olmaya yaramak yoluyla birbirine bağlı bulunmayan birçok tasımdan oluşmuş kanıt
ön tasım
Vargısı başka bir tasımda küçük veya büyük önerme durumunda olan tasım
tasım
المفضلات