tanıtmak

listen to the pronunciation of tanıtmak
التركية - الإنجليزية
introduce

I'd like to introduce some friends of mine. - Bazı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum.

I think the time is right to introduce this product. - Ben, bu ürünü tanıtmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum.

present
acquaint
familiarize

Please take a moment to familiarize yourself with our privacy policies. - Bizim gizlilik politikalarımız ile kendinizi tanıtmak için lütfen bir dakika ayırın.

to introduce, to present; to advertise, to promote, to publicize
to acquaint (someone) with, introduce (someone) to, present and explain (someone, something) to (someone)
to introduce or present (someone) to (a group)
hold out
mount
introduce to
publicize
bring in
promote

It is important to promote our language in every possible way. - Dilimizi mümkün olan her şekilde tanıtmak önemlidir.

advertise
establish
popularize
identify

I don't want to identify myself with that group. - Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum.

I used my driver's license to identify myself. - Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım.

to introduce
tanı
{i} diagnosis
tanıtma
overview
tanıtma
presentation
herkese tanıtmak
familiarize
tanı
direct
tanı
identification
tanıtma
identification procedure
tanıtma
(Havacılık) ident

I don't want to identify myself with that group. - Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum.

I used my driver's license to identify myself. - Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım.

tanıtma
publicity
tanı
(Bilgisayar) identify

I don't want to identify myself with that group. - Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum.

You can easily identify Tom because he is very tall. - Tom'u kolaylıkla tanıyabilirsin çünkü o çok uzun.

tanı
{f} recognized

I recognized her by the hat she was wearing. - Onu giydiği şapkadan tanıdım.

She was burned so extensively that her children no longer recognized her. - O kadar yoğun yandı ki çocukları onu artık tanımadı.

tanı
diagnostic

The sphygmomanometer is an important diagnostic instrument. - Tansiyon ölçme aleti önemli bir tanı aracıdır.

tanı
recognise

The computer recognises two hundred different types of errors. - Bilgisayar iki yüz farklı tipteki hatayı tanır.

Do you recognise the person in this picture? - Bu fotoğraftaki adamı tanıyor musun?

tanıtma
promo

It is important to promote our language in every possible way. - Dilimizi mümkün olan her şekilde tanıtmak önemlidir.

kendini tanıtmak
introduce oneself
tanı
diagnosis teşhis
tanıtma
{i} introduction
tanıtma
{i} promotion
tanıtma
familiarization
tanıtma
acquintance
tanıtma
discovery
tanıtma
(Nükleer Bilimler) demonstration
tanıtma
{i} recognition
tanıtma
(Hukuk) identification
tanıtma
{i} lead in
tanıtma
introduction, presentation takdim
yanlış tanıtmak
misrepresent
التركية - التركية
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek: "Bizim eve sığınmış, terbiyeli bir kadıncağız diye tanıtmıştım."- O. C. Kaygılı
Bir kimsenin veya bir şeyin tanınmasını sağlamak
Tanıtma
tanıtım
tanı
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
tanıtma
Tanıtmak işi, takdim
tanıtma
Tanıtmak işi, takdim: "Prenses tanıtmasını bitirmedi, yanımıza genç süvari zabiti geldi."- A. Gündüz
tanıtmak
المفضلات