tamir etme

listen to the pronunciation of tamir etme
التركية - الإنجليزية
repairs
tamir etmek
mend

It took me several hours to mend it. - Onu tamir etmek birkaç saatimi aldı.

tamir etmek
{f} fix

It'll cost about 2,000 yen to fix it. - Onu tamir etmek yaklaşık 2,000 yene mal olacaktır.

How much will it cost to fix the car? - Arabayı tamir etmek kaça mal olacak?

tamir etmek
repair

It cost me 5,000 yen to repair my bicycle. - Bisikletimi tamir etmek 5,000 yen'e mal oldu.

It will cost about 2000 yen to repair it. - Onu tamir etmek yaklaşık 2000 yene mal olacak.

tamir et
{f} repair

After I tried out my new loom, I made my bed and repaired the coffee grinder. - Ben yeni dokuma tezgahımı denedikten sonra, yatağımı yaptım ve kahve değirmenini tamir ettim.

He repaired the broken window of my house. - O benim evin kırık penceresini tamir etti.

tamir etmek
{f} rehabilitate
tamir etmek
1. to repair, fix, mend. 2. to make amends for
tamir etmek
a) to repair, to mend, to fix b) to overhaul
tamir etmek
patch together
tamir etmek
tinker
tamir etmek
fix over
tamir etmek
rebuild
tamir etmek
bodge
tamir etmek
fix up
tamir et
{f} tinker
tamir et
patch together
tamir etmek
overhaul
tamir etmek
recondition
tamir etmek
dust down
tamir etmek
Mend, repair
tamir etmek
service
tamir etmek
do up
tamir etmek
{f} debug
tamir etmek
renew
tamir etmek
doctor
tamir etmek
tinker up
tamir etmek
put into commission
tamir etmek
redintegrate
tamir etmek
(ayakkabı) cobble
tamir etmek
{f} renovate
tamir etmek
refit
tamir etmek
(deyim) see to
التركية - التركية

تعريف tamir etme في التركية التركية القاموس.

Tamir etmek
ovarmak
tamir etmek
Yapılan bir yanlışı düzeltmeye çalışmak
tamir etmek
Onarmak
tamir etme
المفضلات