tam yol

listen to the pronunciation of tam yol
التركية - الإنجليزية
(Bilgisayar) full path
full speed
tam yol ileri
full speed ahead
tam yol/yolla
at full speed, at top speed, as fast as it/he/she can go
tamyol
full tilt
التركية - التركية
Çok çabuk, yüksek hızda, sür'atli
tam yol
المفضلات