taktik sığınma sistemi; hedef algılama sistemi; zaman paylaşımlı sistem; zamanlı

listen to the pronunciation of taktik sığınma sistemi; hedef algılama sistemi; zaman paylaşımlı sistem; zamanlı
التركية - الإنجليزية
(Askeri) tactical shelter system; target sensing system; timesharing system; time signal set; traffic service station
taktik sığınma sistemi; hedef algılama sistemi; zaman paylaşımlı sistem; zamanlı

    الواصلة

    tak·tik sı·ğın·ma sis·te·mi; he·def al·gı·la·ma sis·te·mi; za·man pay·la·şım·lı sis·tem; za·man·lı

    كلمة اليوم

    amative
المفضلات