taking or setting apart for oneself

listen to the pronunciation of taking or setting apart for oneself
الإنجليزية - الإنجليزية
appropriative
taking or setting apart for oneself

  الواصلة

  tak·ing or set·ting a·part for one·self

  التركية النطق

  teykîng ır setîng ıpärt fôr wʌnself

  النطق

  /ˈtākəɴɢ ər ˈsetəɴɢ əˈpärt ˈfôr ˌwənˈself/ /ˈteɪkɪŋ ɜr ˈsɛtɪŋ əˈpɑːrt ˈfɔːr ˌwʌnˈsɛlf/

  كلمة اليوم

  psithurism
المفضلات