take time

listen to the pronunciation of take time
الإنجليزية - التركية
vakit istemek
vakit almak
vakit almak; vakit istemek: This'll take a long time. Bu çok vakit ister. It took a lot of time. Çok zaman aldı
sürmek
take time off
izne çıkmak
take time by the forelock
(deyim) Fırsatı değerlendirmek, fırsatı kaçırmamak
take time of
zaman alır
take time off
izin almak, izne çıkmak: Take some time off! Bir müddet izne çık!
take one's time
(on) (bir iş için) istediği kadar zaman harcamak: Take your time! Acele etme!
take one's time
acele etmemek
take time off
izin almak
take up time
meşgul etmek
take up time
vakit almak
take your time
acele etme

Acele edip hatalar yapmaktansa acele etmemen daha iyidir. - It's better to take your time than to hurry and make mistakes.

Acele etmeyin, yoksa hata yapabilirsiniz. - Take your time, or you may make some mistake.

take one's time
fazla vaktini almak
take a long time
uzun bir zaman alır
take it one day at a time
(deyim) Günübirlik yaşamak
take one's time
yavaş olmak, acele etmemek, kendi hızında gitmek
take personal time off
off kişisel zaman alır
take s.o.´s time
birinin vaktini almak
take the time
bir şeyi yapmak için gereken zamanı kullanmak
take the time
acele etmemek
take the time
acele etme
take their time
onların zaman alır
take your time
Acele etme. Uygun bir zamanında yap
take your time
zaman ayırın

Lütfen ne yapacağınıza karar vermeden önce zaman ayırın. - Please take your time before deciding what to do.

Yemek yemek için zaman ayırın. - Take your time when you eat meals.

take your time...
zaman ayırın
to take a long time
uzun bir zaman ayırın
to take time
zaman almak
Take your time
acele etmeyin
calculated take off time
(Havacılık) hesaplanan kalkış zamanı
take s.o.'s time
birinin vaktini almak. take s.o.'s word for it birinin sözüne inanmak
take up s.o.'s time
birinin vaktini almak
take up someone's time
birinin vaktini almak
take up time
vakit/zaman almak
the repairs will take some time
tamirat biraz zaman alır
الإنجليزية - الإنجليزية
take time

  التركية النطق

  teyk taym

  المترادفات

  make time, take the time

  النطق

  /ˈtāk ˈtīm/ /ˈteɪk ˈtaɪm/

  علم أصول الكلمات

  [ tAk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English tacan, from Old Norse taka; akin to Middle Dutch taken to take.

  رصف المشتركة

  take time off

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات