take it easy

listen to the pronunciation of take it easy
الإنجليزية - التركية
kızma
Yavaş yavaş./Kendini yorma./Kolayına bak./İşi hafiften al./Kızma
kendini yorma
kolayına bak
yavaş yavaş
(Konuşma Dili) acele etme
bak dalgana
ağırdan almak

Tom onu ağırdan almak zorunda. - Tom has to take it easy.

Bir süre dinlenmek ve ağırdan almak istiyorum. - I'd like to relax and take it easy for a while.

(Konuşma Dili) ağır ol
işi hafiften al

Tom, işi hafiften almayı göze alamaz. - Tom can't afford to take it easy.

Çok fazla çalışıyorsun. Bir süre işi hafiften al. - You're working too hard. Take it easy for a while.

(Konuşma Dili) yavaş ol
(Konuşma Dili) sinirlenme

Sakin ol, Tom. Sinirlenme. - Calm down, Tom. Take it easy.

özünü yorma
boşver
Sakin ol!

Sakin olun. Ben fırsatların sizin lehinize olduğunu size temin ederim. - Take it easy. I can assure you that chances are in your favor.

Sakin olun. Ben her şeyin güzel olacağına sizi temin edebilirim. - Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine.

{k} Ağır ol!/Sakin ol!
{k} Ağır ol!/Yavaş ol!/Acele etme!
{k} keyif çatmak, keyfine bakmak
{k} on (biriyle) uğraşmamak, -e kötü davranmamak
{k} on (biriyle) sert bir
{k} on -i hor kullanmamak
{k} (deyim) sakin ol,aldirma,rahatina bak
الإنجليزية - الإنجليزية
Immediately calm yourself down; your state of panic does not help

Take it easy. It's just a wiki.

A farewell (for parting or closing)

I'm going home now. Take it easy.

To relax or rest

I'm going to stay home Saturday and take it easy.

handle it in a relaxed manner, relax
settle into a comfortable sitting position
take it easy

  الواصلة

  take it ea·sy

  التركية النطق

  teyk ît izi

  المترادفات

  take care, chill, so long

  النطق

  /ˈtāk ət ˈēzē/ /ˈteɪk ɪt ˈiːziː/

  علم أصول الكلمات

  [ 'tAk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English tacan, from Old Norse taka; akin to Middle Dutch taken to take.

  كلمة اليوم

  guesstimate
المفضلات