take cognizance of

listen to the pronunciation of take cognizance of
الإنجليزية - التركية
göz önüne almak
-e dikkat etmek, -i göz önüne almak
dikkate almak
önem vermek
-e önem vermek
take of
(deyim) take advantage of someone birinin zafından yararlanmak take advantage of sth. fırsattan yararlanmak take leave of one's senses delirmek
take cognizance of

  الواصلة

  take cog·ni·zance of

  التركية النطق

  teyk kägnızıns ıv

  النطق

  /ˈtāk ˈkägnəzəns əv/ /ˈteɪk ˈkɑːɡnəzəns əv/

  كلمة اليوم

  stiggins
المفضلات