take away the enthusiasm of

listen to the pronunciation of take away the enthusiasm of
الإنجليزية - الإنجليزية
put off
dishearten
take away the enthusiasm of

  الواصلة

  take a·way the en·thu·si·a·sm of

  التركية النطق

  teyk ıwey dhi înthuziäzım ıv

  النطق

  /ˈtāk əˈwā ᴛʜē ənˈᴛʜo͞ozēˌazəm əv/ /ˈteɪk əˈweɪ ðiː ɪnˈθuːziːˌæzəm əv/

  كلمة اليوم

  argus
المفضلات