tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad

listen to the pronunciation of tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
التركية - التركية
ekin
tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad

    الواصلة

    ta·hı·lın tar·la·ya a·tıl·dı·ğı an·dan har·man o·lun·ca·ya ka·dar al·dı·ğı du·ru·ma ve·ri·len ad

    النطق

    كلمة اليوم

    hellkite
المفضلات