tag someone with

listen to the pronunciation of tag someone with
الإنجليزية - التركية
bir şeyi birine yüklemek
tag with
üstüne atmak
tag with
birine yüklemek
tag s.o. with
(bir şeyi) birine yüklemek, birinin üstüne atmak
tag someone with

  الواصلة

  tag some·one with

  التركية النطق

  täg sʌmwʌn wîdh

  النطق

  /ˈtag ˈsəmˌwən wəᴛʜ/ /ˈtæɡ ˈsʌmˌwʌn wɪð/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات