taşralı

listen to the pronunciation of taşralı
التركية - الإنجليزية
upcountry
countryman, bumpkin, hick
(a) provincial, person from the provinces
backwoodsman
countryman
provincial

Americans can be really provincial. - Amerikalılar gerçekten taşralı olabilirler.

Americans could be really provincial. - Amerikalılar gerçekten taşralı olabilir.

provincial, of or from the provinces
rustic
bumpkin
rube
{i} hick
taşra
country

Old practices died hard in the country. - Taşrada eski âdetler, kolay kolay kaybolmadı.

My father lives in the country. - Babam taşrada yaşıyor.

taşralı akraba
country cousin
taşralı kadın
countrywoman
taşralı kimse
country cousin
taşralı kimse
provincial
taşralı olma
provincialism
taşra
boondocks
taşra
{ç} the boondocks
taşra
provincial

Americans can be really provincial. - Amerikalılar gerçekten taşralı olabilirler.

Americans could be really provincial. - Amerikalılar gerçekten taşralı olabilir.

taşra
(Ticaret) periphery
taşra
upcountry
taşra
abroad
taşra
provinces

Cities and provinces along the Yangtze River in central China are grappling with the country's worst drought in more than 50 years. - Merkezi Çin'de Yangtze nehri boyunca şehirler ve taşra 50 yıldan daha fazla bir süredir ülkenin en kötü kuraklığı ile boğuşuyor.

taşra
boondock
taşra
the provinces
taşra
province

Cities and provinces along the Yangtze River in central China are grappling with the country's worst drought in more than 50 years. - Merkezi Çin'de Yangtze nehri boyunca şehirler ve taşra 50 yıldan daha fazla bir süredir ülkenin en kötü kuraklığı ile boğuşuyor.

taşra
jerkwater town
taşra
countryside
taşra
the provinces, the parts of a country outside its big cities
taşra
backwoods
taşra
outback

Layla's ordeal in the outback was just beginning. - Leyla'nın taşradaki sıkıntısı yeni başlıyordu.

Layla continued to wander in the outback. - Leyla taşrada dolaşmaya devam etti.

taşra
upstate
taşra
the provinces, the country
taşra
freshwater
taşra
jerkwater
taşra
bush league
taşra
back country
taşra
boonies
التركية - التركية
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı: "Sonra o taşralı müteahhidin ona talip olmasıyla..."- H. Taner
dışarlıklı
TAŞRA
(Osmanlı Dönemi) Hariç ve dış taraf
TAŞRA
(Osmanlı Dönemi) İstanbul harici olan memleket
TAŞRA
(Osmanlı Dönemi) Merkez-i hükümet hâricinde olan yerler
Taşra
dışarlık
taşra
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık: "Taşrada öğretmenlik ede ede saçı başı ağarmış, tatlı sözlü bir adamdı."- Halikarnas Balıkçısı
taşra
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
taşralı
المفضلات