tıbbi

listen to the pronunciation of tıbbi
التركية - الإنجليزية
medical

She made a series of medical discoveries. - O bir dizi tıbbi keşifler yaptı

We need more medical care for infants. - Bizim bebekler için daha fazla tıbbi bakıma ihtiyacımız var.

(Tıp) iatrical
surgical
medicinal

She believes that jade has medicinal properties. - O, yeşim taşının tıbbi özellikleri olduğuna inanmaktadır.

(Tıp) aesculapian
Aesculapian [Brit.]
Esculapian
(Tıp) iatric
tıbbi analiz
(Geometri) Medical analysis
tıbbi bilişim
Medical Informatics
tıbbi numune kabı
(Geometri) Medical specimen container
tıbbi tahlil
(Geometri) Medical analysis
tıbbi tahlil laboratuvarı
(Geometri) Medical analysis laboratory
tıbbi ürünler
(Tıp) pharmaceuticals
tıbbi araştırma
(Tıp) medical research
tıbbi bakım
(Tıp) medical
tıbbi bitki
(Tarım) medicinal plant
tıbbi bitkiler
medicinal plants
tıbbi bürolar
medical offices
tıbbi cihaz
medical device
tıbbi danışman
medical advisor
tıbbi deontoloji
(Tıp) medical deontology
tıbbi destek
(Tıp) medical support
tıbbi enformatik
(Tıp) medical informatics
tıbbi entomoloji
medical entomology
tıbbi etik
(Tıp) medical ethics
tıbbi genetik
(Tıp) medical genetics
tıbbi gereçler
(Tıp) medical apparatus
tıbbi hatalar
medical errors
tıbbi ikmal
(Askeri) medical supplies
tıbbi istatistikler
(Tıp) medical statistics
tıbbi kayıtlar
medical records
tıbbi laboratuvar
(Askeri) medical laboratory
tıbbi malzeme
medical equipment
tıbbi merkez
(Tıp) medical center
tıbbi mikrobiyoloji
medical microbiology
tıbbi model
(Pisikoloji, Ruhbilim) medical model
tıbbi muayeneler
medical examinations
tıbbi müdahale
medical intervention
tıbbi onkoloji
(Tıp) medical oncology
tıbbi otlar
(Tıp) medicinal herbs
tıbbi personel
medical personnel
tıbbi plan
(Askeri) medical plan
tıbbi radyoloji
(Tıp) medical radiology
tıbbi rehabilitasyon
medical rehabilitation
tıbbi resimlendirme
(Tıp) medical illustration
tıbbi sakız
(Tıp) medicated chewing-gum
tıbbi sosyoloji
(Tıp) medical sociology
tıbbi tedavi
(Tıp) clinic
tıbbi tedavi
medical therapy
tıbbi tedavi masrafları
(Sigorta) medical expenses
tıbbi tedavi tesisi
(Askeri) medical treatment facility
tıbbi teknoloji
(Tıp) medical technology
tıbbi ürün
(Tıp) medicinal product
tıbbi ürünler
(Tıp) medical products
tıbbi ürünler
(Tıp) medicinal products
tıbbî takip
Medical monitoring
tıbbi alet
(Tıp) medical instrument
tıbbi aletler
(Hukuk) medical devices
tıbbi asalakbilim
medical parasitology
tıbbi atık boşaltımı
(Tıp) medical waste disposal
tıbbi atık imhası
(Tıp) medical waste disposal
tıbbi atık kontrolü
medical waste disposal
tıbbi bakım
medical attendance
tıbbi bakım araştırmaları
(Tıp) medical care research
tıbbi bakım sigortası
(Ticaret) medicare
tıbbi bilgisayar bilimi
(Tıp) medical computer science
tıbbi botanik
medical botany
tıbbi bulgu
medical evidence
tıbbi bünye
(Tıp) medical structure
tıbbi denetim
(Tıp) medical surveillance
tıbbi egzersiz
(Askeri) remedical exercise
tıbbi ek talimat
(Askeri) medical annex
tıbbi felsefe
(Tıp) medical philosophy
tıbbi gaz tüpü
(Tıp) medical gas cylinder
tıbbi gereçler
medical services
tıbbi görevli
caregiver
tıbbi gıda
(Gıda) medical food
tıbbi gıda
(Gıda) medicinal food
tıbbi hava tahliyesi
(Tıp) aeromedical evacuation
tıbbi hukuk ve mevzuat
medical laws and legislation
tıbbi ikmal, optik ve bakım birliği
(Askeri) medical supply, optical, and maintenance unit
tıbbi ilişki
(Tıp) medical relation
tıbbi istihbarat
(Askeri) medical intelligence
tıbbi izlem
(Tıp) medical monitoring
tıbbi içecek
(Tıp) decoctum
tıbbi kayıt
(Tıp) medical record
tıbbi kayıt
(Tıp) medical record card
tıbbi kayıt idarecileri
(Tıp) medical record administrators
tıbbi kimyasal biyolojik istişare timi
(Askeri) medical chemical biological advisory team
tıbbi klimatoloji
(Tıp,Meteoroloji) medical climatology
tıbbi kontaminant standardı
(Tıp) medical contaminant standard
tıbbi kontrollerden geçmek
pass the medical
tıbbi koordinasyon
(Tıp) medical coordination
tıbbi malzemeler
materia medica
tıbbi meslek eğitimi
(Askeri) medical professional training
tıbbi muayene
(Askeri) qualifying medical exam
tıbbi muayene raporu
(Sigorta) medical examiner's report
tıbbi muayene sistemi
(Tıp) medical monitoring system
tıbbi müdahale ekibi
(Tıp) medical response team
tıbbi mümessil
medical representative
tıbbi müstahzarat
(Tıp) medical pharmaceuticals
tıbbi olarak
medically
tıbbi olarak istikrarlı
(Tıp) medically stable
tıbbi operasyon
(Tıp) medical operation
tıbbi planlama modülü
(Askeri) medical planning module
tıbbi psikoloji
medical psychology
tıbbi risk
(Pisikoloji, Ruhbilim) medical risk
tıbbi romanlar
medical novels
tıbbi sosyal hizmetler
medical social service
tıbbi sosyal çalışma
medical social work
tıbbi tahmin
(Tıp) medical prognosis
tıbbi tahmin
medical estimate
tıbbi tanzim subayı
(Askeri) medical regulator
tıbbi tanzim subayı
(Askeri) medical regulating officer
tıbbi tedavi tesisi; mesaj metin formatı
(Askeri) medical treatment facility; message text format
tıbbi teknisyen
paramedics
tıbbi terapiler
(Pisikoloji, Ruhbilim) medical therapies
tıbbi termometre
fever thermometer, clinical thermometer
tıbbi termometre
(Tıp) fever thermometer
tıbbi tetkik
medical examination
tıbbi tetkik
medical inspection
tıbbi tetkikçi
(Tıp) medical examiner
tıbbi uygulama
(Tıp) medical application
tıbbi yardım istasyonu
(Askeri) aid station
tıbbi yardım istasyonu
(Askeri) dressing station
tıbbi yeterlilik tespiti
(Havacılık) medical assessment
tıbbi çalışma dosyası
(Askeri) medical working file
tıbbi çalışma yönetimi
(Tıp) medical practice management
tıbbi çoban otu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) [syn.: tıbbi çoban otu, kel otu] pestilence wort, butterbur
tıbbi ücretler
medical fees
tıbbi ürünler / farmasötikler
(Hukuk) medicinal products/ pharmaceuticals
tıbbi şakayık
(Botanik, Bitkibilim) officinal peony
tıbbi şirketler
medical corporations
acil tıbbi müdahale
emergency medical intervention
beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırması
licensing for human medicinal products
Birleşik Devletler (US) Kara Kuvvetleri Tıbbi Araştırma Ve Malzeme Komutanlığı
(Askeri) US Army Medical Research and Materiel Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüs
(Askeri) US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü
(Askeri) US Army Medical Research Institute for Chemical Defense
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Tıbbi Araştırma ve Malzeme Komutanlığı
(Askeri) US Army Medical Research and Materiel Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Tıbbi Malzeme Dairesi
(Askeri) United States Army Medical Materiel Agency
Deniz Kuvvetleri Tıbbi Araştırmalar Merkezi
(Askeri) Naval Medical Research Center
Deniz Kuvvetleri Tıbbi Lojistik Komutanlığı
(Askeri) Navy Medical Logistical Command
Silahlı Kuvvetler tıbbi muayene görevlisi
(Askeri) Armed Forces medical examiner
acil durum sıhhi teknisyeni; acil tıbbi tedavi
(Askeri) emergency medical technician; emergency medical treatment
acil tıbbi müdahale
immediate medical response
acil tıbbi tedavi
(Askeri) emergency medical treatment
harekat alanı Kara Kuvvetleri tıbbi yönetim ve bilgi sistemi
(Askeri) theater Army medical management and information system
harekat alanı tıbbi bilgi sistemi
(Askeri) theater medical information system
harekat alanı tıbbi malzeme yönetim merkezi
(Askeri) theater medical materiel management center
kimyasal ve tıbbi ilaçlar
(Hukuk) chemical and homeopathic drugs
konuşlandırılabilir tıbbi sistemler
(Askeri) deployable medical systems
tek entegreli tıbbi lojistik yönetimi; tek entegreli tıbbi lojistik yöneticisi
(Askeri) single integrated medical logistics management; single integrated medical logistics manager
yetim tıbbi ürün
(Tıp) orphan medicinal product
التركية - التركية
Tıpla ilgili, hekimlikle ilgili
TIBBÎ
(Osmanlı Dönemi) Hekimliğe ait. Doktorlukla alâkalı
TIBBÎ
(Osmanlı Dönemi) Hekimce
tıbbi analiz
(Geometri) Tıbbi tahlil
tıbbi tahlil
(Geometri) Tıbbi analiz
tıbbi
المفضلات