tütün yorgunu, emmioğlu, köylüler gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız

listen to the pronunciation of tütün yorgunu, emmioğlu, köylüler gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız
التركية - التركية
talip apaydın
tütün yorgunu, emmioğlu, köylüler gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız

    الواصلة

    tü·tün yor·gu·nu, em·mi·oğ·lu, köy·lü·ler gi·bi ro·man·la·rıy·la ta·nın·mış ya·za·rı·mız

    كلمة اليوم

    recondite
المفضلات