türkiye'de yaşayan ortalama boyu 55cm. olan, zehirli bir yılan

listen to the pronunciation of türkiye'de yaşayan ortalama boyu 55cm. olan, zehirli bir yılan
التركية - التركية
baran
türkiye'de yaşayan ortalama boyu 55cm. olan, zehirli bir yılan

    الواصلة

    tür·ki·ye'·de ya·şa·yan or·ta·la·ma bo·yu 55cm. o·lan, ze·hir·li bir yı·lan

    النطق

المفضلات