syllabic abbreviation

listen to the pronunciation of syllabic abbreviation
الإنجليزية - الإنجليزية
An abbreviation formed from syllables, usually initial, of several words
syllabic abbreviations
plural form of syllabic abbreviation
syllabic abbreviation

  الواصلة

  syl·lab·ic ab·bre·vi·a·tion

  التركية النطق

  sıläbîk ıbrivieyşın

  النطق

  /səˈlabək əˌbrēvēˈāsʜən/ /səˈlæbɪk əˌbriːviːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  pogonip
المفضلات