sweep underneath the carpet

listen to the pronunciation of sweep underneath the carpet
الإنجليزية - التركية
(deyim) saklamak
(deyim) gizlemek
(deyim) sümenaltı etmek
(deyim) gizli tutmak
sweep underneath the carpet

  الواصلة

  sweep un·der·neath the car·pet

  التركية النطق

  swip ʌndırnith dhi kärpıt

  النطق

  /ˈswēp ˌəndərˈnēᴛʜ ᴛʜē ˈkärpət/ /ˈswiːp ˌʌndɜrˈniːθ ðiː ˈkɑːrpət/

  كلمة اليوم

  tachyphagia
المفضلات