sweep somebody off his feet

listen to the pronunciation of sweep somebody off his feet
الإنجليزية - التركية
aklını başından almak
sweep smb. off his feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep smb. off his feet
aklını başından almak
sweep smb. off his feet
aşık etmek
sweep somebody off his feet

  الواصلة

  sweep some·bo·dy off his feet

  التركية النطق

  swip sʌmbıdi ôf hîz fit

  النطق

  /ˈswēp ˈsəmbədē ˈôf həz ˈfēt/ /ˈswiːp ˈsʌmbədiː ˈɔːf hɪz ˈfiːt/
المفضلات