surrender, as a result of pressure or force

listen to the pronunciation of surrender, as a result of pressure or force
الإنجليزية - التركية

تعريف surrender, as a result of pressure or force في الإنجليزية التركية القاموس.

as a result
Sonuç olarak

Sonuç olarak, fiyatlar yükseldi. - As a result, prices rose.

Sürücü trafik kurallarını çiğnedi, sonuç olarak da cezalandırıldı. - The driver violated the traffic rules; as a result, he was fined.

as a result
sonuç itibariyle
as a result
sonuç itibarıyla
as a result
sonucu olarak

Savaşın bir sonucu olarak, birçok kişi öldü. - As a result of the war, many people died.

Birçok kişi depremin sonucu olarak evsiz bırakıldı. - Many people were left homeless as a result of the earthquake.

yield up
teslim etmek
yield up
açığa vurmak
الإنجليزية - الإنجليزية
yield up
as a result
Consequently; thus; therefore
As a result
thus
as a result
due to that, therefore, accordingly
surrender, as a result of pressure or force
المفضلات