supreme religious body of the jewish religion in a state

listen to the pronunciation of supreme religious body of the jewish religion in a state
الإنجليزية - الإنجليزية
Chief Rabbinate
supreme religious body of the jewish religion in a state

  الواصلة

  su·preme re·li·gious bo·dy of the Jew·ish re·li·gion in a state

  التركية النطق

  sıprim rilîcıs bädi ıv dhi cuîş rilîcın în ı steyt

  النطق

  /səˈprēm rēˈləʤəs ˈbädē əv ᴛʜē ˈʤo͞oəsʜ rēˈləʤən ən ə ˈstāt/ /səˈpriːm riːˈlɪʤəs ˈbɑːdiː əv ðiː ˈʤuːɪʃ riːˈlɪʤən ɪn ə ˈsteɪt/

  كلمة اليوم

  mecca
المفضلات