suggest what may happen based on available information

listen to the pronunciation of suggest what may happen based on available information
الإنجليزية - التركية

تعريف suggest what may happen based on available information في الإنجليزية التركية القاموس.

predict
{f} önceden haber vermek
predict
tahmin et

Olaylar tam onun tahmin ettiği gibi meydana geldi. - The events unfolded just as she predicted.

O, onun kazanacağını tahmin etti. - He predicted she would win.

predict
öngörüde bulunmak
predict
-e dair kehanette bulunmak
predict
önceden bildirmek
predict
bir şeyin vukuunu önceden haber vermek
predict
predictionkehanet
predict
önceden haber verme
predict
{f} kehanette bulunmak
predict
{f} önceden söylemek: That economist predicted the present recession. O ekonomist şimdiki durgunluğun olacağını önceden söylemişti
الإنجليزية - الإنجليزية
predict
suggest what may happen based on available information

  الواصلة

  sug·gest what May hap·pen based on a·vail·a·ble in·for·ma·tion

  التركية النطق

  sıgcest hwʌt mey häpın beyst ôn ıveylıbıl înfôrmeyşın

  النطق

  /səgˈʤest ˈhwət ˈmā ˈhapən ˈbāst ˈôn əˈvāləbəl ənˈfôrˈmāsʜən/ /səɡˈʤɛst ˈhwʌt ˈmeɪ ˈhæpən ˈbeɪst ˈɔːn əˈveɪləbəl ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  كلمة اليوم

  wether
المفضلات