suffer losses

listen to the pronunciation of suffer losses
الإنجليزية - التركية
zayiat vermek
suffer heavy losses
ağır kayıplara uğramak
suffer heavy losses
ağır kayıplar vermek
bear losses
ayı kayıp
to suffer losses
telefat vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
bear losses
suffer losses

  الواصلة

  suf·fer losses

  التركية النطق

  sʌfır lôsız

  النطق

  /ˈsəfər ˈlôsəz/ /ˈsʌfɜr ˈlɔːsəz/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات