struck with horror

listen to the pronunciation of struck with horror
الإنجليزية - التركية

تعريف struck with horror في الإنجليزية التركية القاموس.

horrified
{s} dehşete düşmüş

Mary dehşete düşmüş görünüyordu. - Mary looked horrified.

Tom dehşete düşmüş olmalı. - Tom must've been horrified.

horrified
{s} dehşete kapılmış

Tom görünce dehşete kapılmıştı. - Tom was horrified at the sight.

Onun ebeveynleri dehşete kapılmıştı. - His parents were horrified.

horrified
dehşete düşmek
horrified
{f} korkut
horrified
korkmuş
الإنجليزية - الإنجليزية
horrified

No one was more horrified than Chauncey Goodrich, scion of an old, elite family in Hartford.

struck with horror

  الواصلة

  struck with hor·ror

  التركية النطق

  strʌk wîdh hôrır

  النطق

  /ˈstrək wəᴛʜ ˈhôrər/ /ˈstrʌk wɪð ˈhɔːrɜr/

  كلمة اليوم

  prudential
المفضلات