strong structure of the body

listen to the pronunciation of strong structure of the body
الإنجليزية - الإنجليزية
stocky build
strong structure of the body

  الواصلة

  strong struc·ture of the bo·dy

  التركية النطق

  strông strʌkçır ıv dhi bädi

  النطق

  /ˈstrôɴɢ ˈstrəkʧər əv ᴛʜē ˈbädē/ /ˈstrɔːŋ ˈstrʌkʧɜr əv ðiː ˈbɑːdiː/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات