stricken with horror

listen to the pronunciation of stricken with horror
الإنجليزية - التركية
korku ile yakalanmış
horrified
{s} dehşete düşmüş

Mary dehşete düşmüş görünüyordu. - Mary looked horrified.

Tom dehşete düşmüş olmalı. - Tom must've been horrified.

horrified
{s} dehşete kapılmış

Tom dehşete kapılmış görünüyordu. - Tom looked horrified.

Tom kesinlikle dehşete kapılmış görünüyor. - Tom looks absolutely horrified.

horrified
dehşete düşmek
horrified
{f} korkut
horrified
korkmuş
الإنجليزية - الإنجليزية
horrified
stricken with horror

  الواصلة

  strick·en with hor·ror

  التركية النطق

  strîkın wîdh hôrır

  النطق

  /ˈstrəkən wəᴛʜ ˈhôrər/ /ˈstrɪkən wɪð ˈhɔːrɜr/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات