stop the flow of a liquid; cause a wound to stop bleeding (also stanch)

listen to the pronunciation of stop the flow of a liquid; cause a wound to stop bleeding (also stanch)
الإنجليزية - التركية

تعريف stop the flow of a liquid; cause a wound to stop bleeding (also stanch) في الإنجليزية التركية القاموس.

staunch
kanı durdurmak
staunch
kanamayı durdurmak
staunch
sağlam

Emmanuel Macron, Avrupa Birliğinin sağlam bir savunucusudur. - Emmanuel Macron is a staunch defender of the European Union.

Ben dilsel sadeliğin sağlam bir destekçisiyim. - I am a staunch supporter of linguistic purism.

staunch
güvenilir
staunch
kanı durdur(mak)
staunch
{s} sadakatli, sadık
staunch
staunchnesssebat
staunch
sadakatla
staunch
kuvvetli
staunch
(sıfat) güvenilir, emin, sağlam, sadık, hava ve su geçirmez
staunch
sabit
staunch
{s} sadık

Sami sadık bir Hıristiyandı. - Sami was a staunch Christian.

Tom sadık bir muhafazakar oldu. - Tom became a staunch conservative.

staunch
durdur
staunch
sadakat
staunch
{f} kesmek (kan vb.)
staunch
f., İng., bak. stanch 1
staunch
sağlamca
staunch
(fiil) kesmek (kan vb.), durdurmak
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} staunch
stop the flow of a liquid; cause a wound to stop bleeding (also stanch)
المفضلات