stimulation of a process to increase etch rate

listen to the pronunciation of stimulation of a process to increase etch rate
الإنجليزية - الإنجليزية
Agitation
stimulation of a process to increase etch rate

  الواصلة

  sti·mu·la·tion of a proc·ess to in·crease etch rate

  التركية النطق

  stîmyıleyşın ıv ı prôses tı înkris eç reyt

  النطق

  /ˌstəmyəˈlāsʜən əv ə ˈprôˌses tə ənˈkrēs ˈeʧ ˈrāt/ /ˌstɪmjəˈleɪʃən əv ə ˈprɔːˌsɛs tə ɪnˈkriːs ˈɛʧ ˈreɪt/

  كلمة اليوم

  relucent
المفضلات