steps which twist vertically in the form of a spiral

listen to the pronunciation of steps which twist vertically in the form of a spiral
الإنجليزية - الإنجليزية
winding staircase
steps which twist vertically in the form of a spiral

  الواصلة

  steps which twist ver·ti·cal·ly in the form of a spir·al

  التركية النطق

  steps hwîç twîst vırtîkli în dhi fôrm ıv ı spayrıl

  النطق

  /ˈsteps ˈhwəʧ ˈtwəst ˈvərtəklē ən ᴛʜē ˈfôrm əv ə ˈspīrəl/ /ˈstɛps ˈhwɪʧ ˈtwɪst ˈvɜrtɪkliː ɪn ðiː ˈfɔːrm əv ə ˈspaɪrəl/

  كلمة اليوم

  psithurism
المفضلات