standing wave meter

listen to the pronunciation of standing wave meter
الإنجليزية - التركية
duran dalga ölçeri
duran dalga olceri
standing wave meter

  الواصلة

  stand·ing wave me·ter

  التركية النطق

  ständîng weyv mitır

  النطق

  /ˈstandəɴɢ ˈwāv ˈmētər/ /ˈstændɪŋ ˈweɪv ˈmiːtɜr/

  كلمة اليوم

  antebellum
المفضلات