speckled birds that feed on nuts a compound lever used to crack nuts open

listen to the pronunciation of speckled birds that feed on nuts a compound lever used to crack nuts open
الإنجليزية - التركية

تعريف speckled birds that feed on nuts a compound lever used to crack nuts open في الإنجليزية التركية القاموس.

nutcracker
{i} fındıkkıran
nutcracker
fındıkkıracağı
nutcracker
{i} köknar kargası
nutcracker
ceviz kıracak kıskaç
nutcracker
{i} kanca burun ve çene
nutcracker
(Askeri) MAYIN TUZAKLI AĞAÇ SANDIK ENGEL: Su altına yerleştirilen ve çıkarma araçlarının, manivelalarına çarpması neticesi infilak eden bir cins kıyı engeli
nutcracker
fındık kıracak
nutcracker
{i} ceviz kıracağı
الإنجليزية - الإنجليزية
nutcracker
speckled birds that feed on nuts a compound lever used to crack nuts open

  الواصلة

  speckled birds that feed on nuts a com·pound le·ver used to crack nuts o·pen

  التركية النطق

  spekıld bırdz dhıt fid ôn nʌts ı kımpaund livır yuzd tı kräk nʌts ōpın

  النطق

  /ˈspekəld ˈbərdz ᴛʜət ˈfēd ˈôn ˈnəts ə kəmˈpound ˈlēvər ˈyo͞ozd tə ˈkrak ˈnəts ˈōpən/ /ˈspɛkəld ˈbɜrdz ðət ˈfiːd ˈɔːn ˈnʌts ə kəmˈpaʊnd ˈliːvɜr ˈjuːzd tə ˈkræk ˈnʌts ˈoʊpən/

  كلمة اليوم

  calender
المفضلات