special pencil which cannot be erased from a writing surface

listen to the pronunciation of special pencil which cannot be erased from a writing surface
الإنجليزية - التركية

تعريف special pencil which cannot be erased from a writing surface في الإنجليزية التركية القاموس.

indelible pencil
sabit kalem
indelible pencil
kopya kalemi
الإنجليزية - الإنجليزية
indelible pencil
special pencil which cannot be erased from a writing surface

  الواصلة

  spe·cial pen·cil which can·not be e·rased from a wri·ting sur·face

  التركية النطق

  speşıl pensıl hwîç kınät bi ireyst fırm ı raytîng sırfıs

  النطق

  /ˈspesʜəl ˈpensəl ˈhwəʧ kəˈnät bē ēˈrāst fərm ə ˈrītəɴɢ ˈsərfəs/ /ˈspɛʃəl ˈpɛnsəl ˈhwɪʧ kəˈnɑːt biː iːˈreɪst fɜrm ə ˈraɪtɪŋ ˈsɜrfəs/

  كلمة اليوم

  caustic
المفضلات