speaking of yourself in superlatives

listen to the pronunciation of speaking of yourself in superlatives
الإنجليزية - التركية

تعريف speaking of yourself in superlatives في الإنجليزية التركية القاموس.

boast
{f} övünmek
boast
{f} böbürlenmek
boast
{i} övünme

Onun övünmelerini dinlemekten usandım. - I'm tired of listening to his boasts.

Başarılarına rağmen, o çok mütevazidir ve onlar hakkında övünmez. - Despite his achievements, he is very humble and doesn't boast about them.

boast
sahip ol/böbürlen
boast
kabarmak
boast
atıp tutmak
boast
yontmak
boast
göğsü kabarmak
boast
şişinmek
boast
{f} övün

Tom at yarışında asla yenilmemekle övünüyor. - Tom boasts of never having been defeated in a horse race.

O, iyi yüzebilmesiyle övünür. - He boasts that he can swim well.

boast
övünç kaynağı
boast
-e sahip olacak kadar şanslı olmak
boast
{f} büyük konuşmak
boast
{f} palavra atmak
boast
kurulma
boast
(fiil) övünmek, övünç duymak, büyük konuşmak, iftihar etmek, böbürlenmek; palavra atmak
boast
boasterövünen kimse
boast
kendini beğenme
boast
kurumlanma
الإنجليزية - الإنجليزية
boast
jactitation
boasting
speaking of yourself in superlatives

  الواصلة

  speak·ing of your·self in superlatives

  التركية النطق

  spikîng ıv yûrself în sûpırlıtîvz

  النطق

  /ˈspēkəɴɢ əv yo͝orˈself ən so͝oˈpərlətəvz/ /ˈspiːkɪŋ əv jʊrˈsɛlf ɪn sʊˈpɜrlətɪvz/

  كلمة اليوم

  bissextile
المفضلات